کتاب خاطرات آکررضا

>>> تاریخ انشتار پست :1396/3/15

دله ا هرچی دود وو دمو شلوخپلوخیو هر چی ایراد شری مثه صفو رابندونو یی جور چیزا بید کندم رفتم به یه دهی برا زندگی . ته فک نکنی به یی اسونیا بید . نه . ایقد نق نق اشنفتم . ایقد زخ زبون بشم زدن . ایقد مسقرم کردن که نگوو . ...

کتاب 1+14 حق

>>> تاریخ انشتار پست :1396/3/15

مجموعه حاضر گزیده ای از موارد بسیار به عنوان 14 حق از حق و حقوق بر انسان است به رعایت انها که در قالب های متنوع از جمله : معنی کلمه . حدیت . روایت . شعر . ضرب المثل . حکایت و ترجمه ان به2 زبان رسمی دنیا به رشته تحریر در امده است . نویسنده محمد رضا دامغانی