کتاب خاطرات آکررضا

>>> تاریخ انشتار پست :1396/3/15

دله ا هرچی دود وو دمو شلوخپلوخیو هر چی ایراد شری مثه صفو رابندونو یی جور چیزا بید کندم رفتم به یه دهی برا زندگی . ته فک نکنی به یی اسونیا بید . نه . ایقد نق نق اشنفتم . ایقد زخ زبون بشم زدن . ایقد مسقرم کردن که نگوو . ...

نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :